Śnieżka w gronie mistrzów eksportowej ekspansji

Śnieżka znalazła się w gronie 50 firm, które w ostatnich latach dynamicznie zwiększyły swoją sprzedaż na rynkach zagranicznych i jednocześnie osiągnęły lepsze wyniki finansowe. Najlepsze spółki pod tym względem wyróżnił dziennik „Rzeczpospolita”.

W zestawieniu zostały uwzględnione firmy, które w latach 2017-2019 nie tylko zwiększyły sprzedaż zagraniczną, ale również poprawiły swoje wyniki finansowe. Dodatkowo wyróżnione przedsiębiorstwa musiały uzyskać w ubiegłym roku poza Polską przychody nie niższe niż 50 mln zł, stanowiące minimum 20% ich łącznej sprzedaży. Przy tak określonych kryteriach Grupa Kapitałowa Śnieżka uplasowała się na 43. pozycji rankingu.

W 2019 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała na zagranicznych rynkach, tj. na Węgrzech, Ukrainie, Białorusi oraz pozostałych, przychody ze sprzedaży w wysokości 236,6 mln zł, co stanowiło wzrost o 80,6% w porównaniu z poprzednim rokiem.

– To dla nas istotne wyróżnienie, ponieważ ubiegły rok rzeczywiście był dla nas czasem intensywnej ekspansji. Do naszej grupy dołączyła węgierska spółka Poli-Farbe, co znacząco pozytywnie przełożyło się na wyniki sprzedaży. Na rynkach zagranicznych działamy od wielu lat i zdążyliśmy już dobrze poznać ich specyfikę, co pozwala nam efektywnie zarządzać procesami biznesowymi – mówi Witold Waśko, wiceprezes zarządu FFiL Śnieżka SA.

W celu utworzenia zestawienia, redakcja dziennika „Rzeczpospolita” przeanalizowała sprawozdania finansowe 231 spółek oraz otrzymane od nich ankiety. Pod uwagę wzięto osiem wskaźników, za które przyznano punkty. Porównano m.in. wzrost eksportu r/r, wartość sprzedaży zagranicznej w 2019 roku, jej udział w przychodach ogółem, rentowność sprzedaży i inne wskaźniki rentowności.

*****

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA to firma z ponad 35-letnim doświadczeniem na rynku chemii budowlanej i wiodąca spółka w Grupie Kapitałowej Śnieżka, która jest jednym z liderów na rynku farb dekoracyjnych, lakierów oraz szpachli w Polsce, na Węgrzech, Ukrainie i Białorusi. Jej kluczowe marki to: Śnieżka, Magnat, Vidaron, Foveo Tech, Beston i Rafil, a także popularne na węgierskim rynku: Platinum, Inntaler, Cellkolor i Boróka.

We wszystkich spółkach należących do Grupy jest zatrudnionych ok. 1 400 pracowników, a zlokalizowane w czterech krajach (Polska, Węgry, Ukraina i Białoruś) fabryki wytwarzają̨ rocznie około 190 mln kg różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej. Na koniec 2019 roku Grupa aktywnie działała na 15 rynkach zagranicznych.

Od 2003 r. akcje FFiL Śnieżka SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a jej założyciele i ich sukcesorzy nadal kontrolują ok. 60% kapitału zakładowego. Od czasu debiutu na giełdzie FFiL Śnieżka SA regularnie wypłaca akcjonariuszom dywidendę z wypracowanych zysków.