Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych w Polsce I połowa ‘20 – nowy raport Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej SBF POLSKA PV

  • W strukturze mocy polskiego rynku PV, w I połowie 2020 roku zauważono wzrost udziału małych, średnich i dużych systemów PV
  • Według szacunków SBF POLSKA PV udział mocy mikroinstalacji fotowoltaicznych w polskim systemie elektroenergetycznym przekroczy 5%,
  • Wartość rynku mikroinstalacji na koniec 2020 roku ma szansę przekroczyć 6 mld zł w 2020 roku

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV prezentuje raport: “Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych w Polsce I połowa ‘20”.

Rok 2020 jest kolejnym rokiem obfitych wzrostów branży fotowoltaicznej. Na polskim rynku PV wciąż dominuje segment mikroinstalacji. W I półroczu 2020 r. liczba nowych mikroinstalacji PV wyniosła 112 420 o łącznej mocy 774,1 MW. Moc mikroinstalacji zainstalowanych w I półroczu 2020 jest niemal 13% większa niż moc mikroinstalacji przyłączonych w całym 2019 r. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV przygotowało kolejną edycję raportu “Rynek Mikroinstalacji Fotowoltaicznych POLSKA 2020”.

Zaprezentowany przez SBF POLSKA PV raport przedstawia stan polskiego rynku fotowoltaicznego w pierwszej połowie 2020 roku. Raport został wykonany przez SBF POLSKA PV, na podstawie danych uzyskanych z operatorów sieci dystrybucyjnych oraz w oparciu o dane dystrybutorów urządzeń fotowoltaicznych. Przedstawione opracowanie zawiera również prognozy związane z rozwojem rynku PV w Polsce do końca 2020 roku.

W opracowaniu SBF POLSKA PV możemy znaleźć dane i prognozy dotyczące mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach PV oraz w małych, średnich i dużych systemach na przestrzeni ostatnich lat. SBF zwróciło również uwagę na liczby mikroinstalacji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym z uwzględnieniem podziału ze względu na Operatorów Sieci Dystrybucyjnych. W prezentowanym raporcie znajduje się również zestawienie obrazujące wzrost potencjału rocznej produkcji energii z mikroinstalacji na przestrzeni ostatnich lat oraz udział mikroinstalacji fotowoltaicznych w krajowym zużyciu energii w porównaniu do poprzednich lat. SBF POLSKA PV oszacowało wartość rynku mikroinstalacji oraz wartości rynku małych, średnich i dużych instalacji fotowoltaicznych. Ostatnie dwa rozdziały przedstawiają dane dotyczące sprzedaży poszczególnych technologii związanych z branżą PV. Dotyczą one technologii modułów fotowoltaicznych oraz sprzedaży falowników w Polsce w I półroczu 2020 roku.

LINK DO POBRANIA RAPORTU: TUTAJ

O Stowarzyszeniu Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV jest pozarządową organizacją, której głównym celem jest propagowanie oraz promocja rozwoju fotowoltaiki w Polsce.

STOWARZYSZENIE BRANŻY FOTOWOLTAICZNEJ POLSKA PV:

  • Promocja energetyki fotowoltaicznej
  • Rozpowszechnianie wiedzy na temat fotowoltaiki
  • Poprawa jakości wykonywanych instalacji fotowoltaicznych

SBF Polska PV zrzesza szerokie spektrum firm z branży fotowoltaicznej od producentów urządzeń poprzez dystrybutorów do firm wykonawczych. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w konsultacjach społecznych aktów prawnych dotyczących energetyki, przygotowuje i publikuje raporty o kształcie polskiego rynku fotowoltaicznego, uczestniczy w przygotowaniu wytycznych i standardów w zakresie instalacji PV.