Recykling w budownictwie – użycie przetwarzanych materiałów przyszłością branży budowlanej

Jak wynika z szacunków Komisji Europejskiej odpady budowalne stanowią ok 30% wszystkich odpadów produkowanych na naszym kontynencie. Nie ulega więc wątpliwości, że inwestorzy i producenci muszą zacząć stawiać na produkty, które nadają się do ponownego przetworzenia. Era recyklingu w budownictwie nie tylko pomoże uratować środowisko, ale także otworzy nowe możliwości rynkowe.

Czym są odpady budowlane

Odpady budowlane powstają podczas prac budowalnych, rozbiórek i remontów. To między innymi takie elementy jak gruz ceglany, tynkarski, betonowy, drewno z rozbiórki, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, drzwiowe, stolarka okienna i drzwiowa, materiały pokryć dachowych, czy odpady instalacyjne. Jak podaje Building Performance Institute Europe, w Unii Europejskiej produkowane jest rocznie aż 450-500 milionów odpadów budowlanych1. To obok, branży przemysłowej i wydobywczej największy odsetek wytwarzanych śmieci. Część z nich może zostać ponownie wykorzystana przez wykonawców, ale co z tymi, które już do niczego się nie nadają?

Organizacja przyjazna środowisku

Kluczową kwestią, mającą wpływ na rozwój recyklingu w branży budowlanej jest inwestowanie w materiały nadające się do ponownego przetworzenia. Producenci coraz częściej wprowadzają produkty, korzystając z nowych technologii recyklingowych. Często jednak napotykają na barierę niedostatecznie rozwiniętych mechanizmów certyfikacji. Dlatego też warto zastanowić się nad wyrobieniem uniwersalnego dokumentu, potwierdzającego odpowiedzialność środowiskową. Jedną z najpopularniejszych i najbardziej uznanych norm w tym zakresie jest ISO 14001. Organizacje, które posiadają tę normę, mogą pochwalić się, że spełniają wymogi prawne dotyczące ochrony środowiska i zarządzania czynnikami ryzyka w zakresie ochrony planety.

Cradle to Cradle

Kolejnym z certyfikatów, który dowodzi postępowania firmy w myśl idei recyklingu i zrównoważonego rozwoju, jest Cradle to Cradle Certified. Nadaje się go konkretnym wyrobom danej marki. Organem weryfikującym jest The Cradle to Cradle Products Innovation Institute2. Projektanci, producenci i marki na całym świecie polegają na certyfikowanym standardzie Cradle to Cradle, który oznacza, że cała droga powstania produktu, od konceptu, przez jego wytwarzanie i dystrybucję, aż do ponownego przetworzenia, nie wywiera szkodliwego wpływu na otoczenie i środowisko. Co więcej, duża część organizacji uznaje również Cradle to Cradle Certified jako preferowany standard dla odpowiedzialnych decyzji zakupowych. Jeśli więc producenci materiałów budowlanych pragną zdobyć renomę dostawcy odpowiedzialnego, powinni zaznajomić się z warunkami, jakie należy spełnić, aby ich produkty otrzymały status Cradle to Cradle. Szczegóły znajdują się na stronie instytutu3.

Producenci nastawieni na recykling

W Polsce temat recyklingu w branży budowalnej nie jest bagatelizowany. Coraz więcej firm poważnie podchodzi do modyfikacji starych lub wprowadzenia nowych produktów, tak aby były przetwarzalne, przyjazne dla planety, a tym samym zasługiwały na wspomniany certyfikat. Część z nich posiada również wspomniany certyfikat. Taką firmą jest na przykład Thermaflex Polska, przedsiębiorstwo produkujące systemy izolacji technicznych na bazie poliolefin.

Cały nasz system izolacji technicznych z serii ThermaSmart PRO zaprojektowaliśmy zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Produkty tej serii posiadają certyfikat „Cradle to Cradle Certified™” na poziomie Brązowym. „Od samego początku kierujemy się innowacyjnym podejściem do aspektów ekologicznych w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, dlatego też tak projektujemy nasze produkty, aby zarówno izolacja pozostała po montażu, jak i po okresie eksploatacji mogła być w 100% recyklingowana i zwrócona do ponownej produkcji.” – mówi Cezary Naliwajek, Sales & Marketing Managerem Thermaflex Insulation Europe.

Opracowania naukowe z ostatnich lat jasno pokazują, że selektywna zbiórka i segregacja umożliwia osiągniecie założonych poziomów recyklingu i odzysku, wymaganych przez UE, także dla branży budowlanej4. Dużo w tym aspekcie zależy oczywiście od nastawienia czołowych producentów, którzy wyznaczają rynkowe trendy i dają dobry przykład konkurencji.

Przypisy:

1. http://buildercorp.pl/wp-content/uploads/2017/05/rec.pdf

2. https://www.c2ccertified.org/about/about

3. https://www.c2ccertified.org/get-certified/product-certification-process

4. http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-27df57e1-0c2a-4518-aa1c-0f84027d9872/c/Odzysk_i_recykling_odpadow_z_branzy_budowlanej.pdf