Istotny wzrost przychodów Eko Export w I kwartale 2018 r.

Eko Export S.A. – wchodzący w skład indeksu sWIG80 czołowy producent mikrosfery w Europie – opublikował wstępną wartość przychodów za I kwartał 2018 r., które wyniosły prawie 8,1 mln zł. Jest to wartość większa o 31 proc. od przychodów spółki za analogiczny okres w 2017 r. Jednocześnie jest to największa wartość spośród przychodów kwartalnych spółki w latach 2014-2017.  

Początek 2018 r. był dla nas bardzo dobry, co zostało odzwierciedlone w wysokiej wartości przychodów za I kwartał tego roku. Osiągnęliśmy taką wartość przede wszystkim dzięki ciągłej realizacji zleceń dla naszych stałych oraz nowych odbiorców mikrosfer z Europy Zachodniej, Skandynawii oraz Stanów Zjednoczonych. Niedawno rozpoczęliśmy również realizację dużego zlecenia dostawy naszego produktu do Japonii. Przełomowe wydarzenia jednak dopiero będą miały miejsce, bowiem jesteśmy na ostatniej prostej na drodze do podpisania umowy z dużym podmiotem z branży ropy i gazu. To będzie bez wątpienia bardzo ważny rok dla spółki.  – komentuje Jacek Dziedzic, Prezes Eko Export.

Opublikowane przez spółkę wstępne przychody za I kwartał 2018 r. wyniosły 8,095 mln zł.
W I kwartale 2017 r. przychody spółki 6,164 mln zł, co oznacza wzrost o 31 proc.

Na początku lutego spółka podała wartość przychodów ze sprzedaży za styczeń 2018 r., które wyniosły 3,1 mln zł i były większe niż w analogicznym okresie rok wcześniej o 177 proc. Jest to najlepszy wynik spółki na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Na przestrzeni IV kwartału 2017 r. Spółka poinformowała o podpisaniu i rozszerzeniu kilku istotnych kontraktów na dostawę mikrosfery. W ich wyniku aktualny portfel zamówień na 2018 r. wynosi 43,3 mln zł. Jest to wartość istotnie większa niż wysokość przychodów Eko Export w latach 2014-2016 (wynosiły one odpowiednio 22,3; 20,4 i 20,4 mln zł) oraz łączna wartość przychodów w latach 2015-2016 (40,8 mln zł). Firma oczekuje kolejnych istotnych zamówień w nadchodzących okresach.

Trwają już końcowe ustalenia dotyczące zamówienia od największego Koncernu z branży ropy i gazu
z USA. Dostawy mają się rozpocząć w drugim półroczu 2018r.

 

O Grupie Eko Export
EKO EXPORT S.A. jest czołowym producentem mikrosfery w Europie.

Mikrosfera to sferyczne cząstki krzemianowo-glinowe wypełnione dwutlenkiem węgla i azotem, powstające w wyniku spalania węgla kamiennego w elektrowni. Dzięki swym specyficznym cechom, mikrosfera znajduje szerokie zastosowanie, przede wszystkim w branżach motoryzacyjnej, energetycznej, budowlanej i w produkcji tworzyw sztucznych.

Spółka importuje surowiec głównie z Rosji, Kazachstanu i Polski. Po przetworzeniu w zakładzie produkcyjnym w Bielsku-Białej kieruje blisko 100 proc. produkcji na eksport, głównie do Europy i Stanów Zjednoczonych.

Innowacyjna linia produkcyjna oraz doświadczony zespół specjalistów gwarantują najwyższą jakość produktów. Suszenie mikrosfer odbywa się na linii zaprojektowanej w oparciu o opracowaną przez Eko Export innowacyjną technologię. Linia ta pozwala w sposób ciągły suszyć mikrosfery oraz frakcjonować je w zależności od potrzeb na mikrosfery o różnej granulacji.

W 2009 r. Eko Export debiutował na rynku NewConnect. Od 2010 r. Spółka notowana jest na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Więcej informacji: www.ekoexport.eu