Innowator i lider rynku budowlanego

Budownictwo modułowe staje się coraz bardziej popularne. Z prefabrykowanych modułów można zbudować zarówno budynki wielorodzinne, jak też budynki użyteczności publicznej, m.in. przedszkola, szpitale czy domy opieki, ale także hotele w różnych standardach.   

To już jest stały trend – udział budynków prefabrykowanych w rynku wzrośnie do końca 2022 roku o 38%. Drewniane budownictwo modułowe ma jeszcze jedną wielką zaletę – jest odpowiedzią na wyzwania, które branży budowlanej stawiają zmiany klimatyczne i wchodzące w życie od 1 stycznia 2021 nowe Warunki Techniczne.

Technologia przyszłości

W najbliższych latach rynek budowlany będzie musiał dostosować się do efektów zmian klimatu. Idee zrównoważonego rozwoju, którymi kierują się ustawodawcy, w tym Unia Europejska, doprowadzą do odejścia od obecnie stosowanych materiałów i praktyk. Beton i stal używane są w budownictwie od dziesięcioleci, ale ostatnie lata dowiodły, że stosowanie ich w dużych ilościach generuje ogromne szkody środowiskowe. W przypadku stali trzeba też brać pod uwagę, że z każdym rokiem zmniejszać się będą złoża węgla i żelaza, niezbędnych do jej produkcji.

Polska i polskie firmy – takie jak Unihouse SA – reagują na zmiany. Niedługo w życie wejdą Warunki Techniczne 2021, które mają zmniejszyć udział zapotrzebowanie na energię w nowobudowanych obiektach. Tymczasem Unihouse SA od lat rozwija technologię prefabrykowanych modułów ze szkieletem drewnianym. Każdy moduł jest produkowany i sprawdzany w fabryce w Bielsku Podlaskim, a ostateczny montaż następuje dopiero w miejscu inwestycji. Linia produkcyjna jest w pełni skomputeryzowana, co pozwala na precyzyjne odtworzenie projektu i wysoką jakość produkowanych modułów; jakość, której nikt nie jest w stanie zagwarantować budując w tradycyjny sposób. Dodatkowo, cały proces budowy trwa maksymalnie pół roku, a nie jak w wypadku budownictwa tradycyjnego co najmniej osiemnaście miesięcy. A to oznacza oszczędność czasu i pieniędzy.

Dodatkowym atutem stosowanych przez Unihouse rozwiązań jest szybki i generujący mniej problemów technicznych niż tradycyjne budownictwo montaż. Dom z modułów może powstać na praktycznie każdym gruncie, a do tego odpada konieczność przygotowywania wielkiego placu budowy.

Budynki z modułów prefabrykowanych spełniają wszystkie normy ekologiczne, a do ich konstrukcji używa się wyłącznie przyjaznych materiałów dla środowiska: drewna, gipsu czy wełny szklanej. Spada przy tym ingerencja w środowisko naturalne, gdyż drewno jest surowcem odnawialnym.

Doceniani na całym świecie

Budownictwo modułowe cieszy się dużą popularnością w krajach skandynawskich, które są głównym rynkiem zbytu dla Unihouse SA W samej Norwegii firma wybudowała już blisko 3 tysiące mieszkań, będąc największym polskim generalnym wykonawcą na tym rynku.

– W Norwegii zrealizowaliśmy około 50 projektów osiedli mieszkaniowych – mówi Roman Jakubowski, członek zarządu Unihouse SA. – Wybudowaliśmy budynki o wysokości od trzech do nawet ośmiu kondygnacji. Wielkie doświadczenie uzyskane na rynkach skandynawskich chcemy przenieść do Polski.

Warto dodać, że 1 czerwca 2020 roku Unibep SA, którego częścią jest Unihouse SA, podpisał umowę ramową na rynku szwedzkim na udział w Allmännyttans Kombohus, największym obecnie szwedzkim programie mieszkaniowym. Unibep SA przedstawił stronie szwedzkiej dwa projekty czteropiętrowego budynku w technologii modułowej o szkielecie drewnianym. Moduły wyprodukuje fabryka w Bielsku Podlaskim, po czym zostaną przetransportowane do Szwecji i tam zmontowane.

Możliwości i odporność

– Domy modułowe na drewnianym szkielecie nie odbiegają standardem, a nawet przewyższają inne stosowane w budownictwie materiały – mówi Marta Nazarczuk, Kierownik Działu Technologii, Badań i Rozwoju Unihouse SA. – Nasza technologia cechuje się niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, co sprawia, że budowle modułowe są doskonale izolowane i nie generują strat energii, a to przekłada się na realne oszczędności. Drewno, którego używamy do konstrukcji, jest też bardziej oddychającym materiałem niż np. beton, więc nie musimy martwić się o wentylację.

Drewniane moduły tworzone przez Unihouse, oprócz spełniania najsurowszych wymogów środowiskowych, pozwalają na stworzenie we wnętrzu domu przyjaznego mikroklimatu, co poprawia komfort mieszkania. Technologia modułowa daje też szerokie możliwości personalizacji wnętrza, a nawet demontażu domu i przeniesienia go w inne miejsce.

Budynki z modułów o konstrukcji drewnianej są też bezpieczne pożarowo. Dowiódł tego eksperyment pożarowy, który miał miejsce 25-26 sierpnia 2020 roku w Pionkach, na terenie bazy szkoleniowej Państwowej Straży Pożarnej. Jego organizatorami byli Instytut Techniki Budowlanej oraz Państwowa Straż Pożarna

Na potrzeby eksperymentu Unihouse SA wyprodukował dwukondygnacyjny budynek w stosowanej przez siebie technologii modułów na drewnianym szkielecie, w którym wzniecono trzy pożary wewnętrzne i dwa zewnętrzne. I naukowcy, i pożarnicy byli pozytywnie zaskoczeni tym, jak pod wpływem ognia i wysokiej temperatury zachowuje się budynek wykonany z modułów o konstrukcji drewnianej. Gdy w pomieszczeniu z pożarem temperatura maksymalna wynosiła 1160 stopni Celsjusza, w pomieszczeniu powyżej na podłodze było zaledwie 23 stopnie.

Wyniki eksperymentu niewątpliwie będą miały wpływ na zmianę przepisów prawa pozwalającego na budowę w Polsce coraz większych i wyższych budynków w technologii modułowej drewnianej. Co istotne, Ministerstwo Środowiska monitoruje ten projekt, a Rada Mieszkalnictwa przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wskazuje, że budownictwo drewniane może być istotną częścią Narodowego Programu Mieszkaniowego.