ILF Polska z ważnym zagranicznym projektem

ILF Consulting Engineers Polska został wybrany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju do pełnienia funkcji konsultanta ds. zamówień Rafinerii Atyrau w zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków w zachodniej części Kazachstanu. Działania mają zostać zrealizowane w 2021 roku.

Firma Atyrau Refinery LLP jest wiodącą rafineryjną spółką zależną do JSC NC „KazMunayGas”, która jest w całości własnością rządu Republiki Kazachstanu.

Between Europe and Asia, Ural river at Atyrau Kazakhstan

Celem inwestycji jest modernizacja oczyszczalni ścieków w rafinerii Atyrau w Kazahstanie, tak aby była ona dostosowana do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Projekt obejmuje przebudowę urządzeń do mechanicznego i biologicznego oczyszczania.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) zamierza udzielić pożyczki w wysokości do 80 mln USD na sfinansowanie modernizacji wskazanej oczyszczalni ścieków w rafinerii Atyrau.

Do obowiązków ILF Polska będzie należeć m.in. opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym umów dla trzech pakietów kontraktów budowlanych w oparciu o standardowe warunki kontraktowe FIDIC oraz ocena ofert. Firma będzie również odpowiedzialna za przygotowanie przetargu na Inżyniera FIDIC (nadzór budowy).

ILF Consulting Engineers Polska jest jedną z wiodących inżynierskich firm projektowo-doradczych, która świadczy kompleksowe usługi w obszarach: energetyka i ochrona klimatu, woda i środowisko, transport i konstrukcje, ropa, gaz i przemysł. Łącząc bogate doświadczenie ze specjalistyczną wiedzą techniczną i menedżerską, z sukcesem świadczy usługi projektowe, doradcze oraz zarządzania i nadzoru nad realizacją inwestycji. Dzięki międzynarodowemu know-how i kompetentnemu zespołowi, już od ponad 20 lat umiejętnie stawia czoła nawet najbardziej złożonym interdyscyplinarnym zadaniom, służąc wsparciem w trakcie całego cyklu realizacji przedsięwzięcia i łącząc kompetencje techniczne wielu dziedzin. Ma w swoim portfolio ponad 300 projektów z różnych branż w Europie, obu Amerykach, Afryce oraz Azji. Klientami firmy są inwestorzy krajowi i zagraniczni, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Należy do Grupy ILF – ogólnoświatowej firmy inżynierskiej z ponad 50-letnim doświadczeniem na rynku międzynarodowym, skupiającej ponad 40 oddziałów na pięciu kontynentach.