Elemental Holding dołącza do EERA

Europejskie Stowarzyszenie Recyklingu Elektroniki wspiera zamknięty obieg produkcyjny w gospodarce

Elemental Holding – europejski lider w recyklingu elektroniki i katalizatorów – dołącza do EERA, Europejskiego Stowarzyszenia Recyklingu Elektroniki. Celem EERA jest wspieranie budowy zamkniętego obiegu produkcyjnego, gdzie przetwarzane odpady wracają do gospodarki jako surowce do ponownego użycia. Współpraca europejskich firm w ramach EERA zakłada tworzenie efektywnych procesów recyklingu, kształtowanie otoczenia prawnego i eliminację nielegalnych praktyk rynkowych.

„EERA to pełen przegląd rynku UE pod kątem wprowadzenia i generowanych mas odpadów. Obejmuje wszystkie frakcje przetwarzane przez Elemental Holding: katalizatory, PCB, WEEE, baterie, metale. Stowarzyszenie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju w gospodarce, prowadzenia odpowiedzialnej polityki w zakresie recyklingu i ochrony środowiska. Szczególnie dotyczy to trudno dostępnych surowców i ich roli w łańcuchu produkcyjnym” – powiedział Paweł Jarski, prezes zarządu Elemental Holding SA.
EERA prowadzi m.in. projekt CEWASTE, który ma za zadanie upowszechnić certyfikowany system odzysku odpadów i ich ponownego użycia w ramach globalnej społecznej odpowiedzialności firm za środowisko i strategii „Go Green”.
Członkowie EERA przetwarzają rocznie 2,2 miliona ton odpadów WEEE. Łączna ilość odpadów WEEE w Europie jest szacowana na 9 milionów ton, z czego zgodnie z legislacją do przetworzenia nadaje się tylko 3,5 miliona ton. Członkowie EERA mają na celu współpracę z producentami, rządami krajów i Komisją Europejską w zakresie zwiększenia liczby przetwarzanych odpadów oraz ich odzysku w ramach łańcucha produkcyjnego. Sektor recyklingu WEEE – wraz z punktami odbioru odpadów, dostawcami, przetwórcami – ma coraz większe znaczenie w globalnej gospodarce, zapewniając miejsca pracy dla ponad 10 tys. osób i pozwalając na zmniejszenie emisji CO2 na poziomie 2,9 mln ton rocznie.

https://www.eera-recyclers.com/

Elemental Holding:
Elemental Holding SA jest wiodącą w Europie grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz czołowym dostawcą surowca do hut i rafinerii. Prowadzi działalność za pośrednictwem zakładów recyklingu oraz szerokiej sieci punktów skupu.
Holding specjalizuje się w obrocie i przetwarzaniu metali nieżelaznych, metali szlachetnych, w tym głównie pochodzących z układów elektronicznych i zużytych katalizatorów. Grupę tworzą obecnie następujące spółki: w Polsce Syntom, Tesla Recycling, Terra Recycling, PCBTech Sp. z o.o., PGM Group, Platinium M.M; za granicą: UAB EMP recycling (Litwa), Metal Holding (Słowacja), Evciler Kimya (Turcja), Evciler & Elemental Recycling Middle East DMCC (Emiraty Arabskie), AWT Recycling Limited (Wielka Brytania), Kat-Metal Oy (Finlandia), Kat-Metal Estonia Ou (Estonia), Recat GmbH (Niemcy).
Od 18 grudnia 2013 roku akcje Elemental Holding SA notowane są na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
www.elemental-holding.pl

Polecane firmyWyszukiwarka firmSklepy firmDodaj ogłoszenie